Jelentsen, Lénárt!

dokumentumfilm, gyártás éve 2005.
hossza: 42 perc
rendező: Fuzik János
támogató: MTFA-NKÖM

A család történetéről, s főként a maga rendhagyó kálváriájáról a film szereplője, a tótkomlósi Lehoczky Pál feljegyzéseket vezetett. Ezekből Závada Pál is merített kiváló regényéhez, a Jadviga párnája című napló-remekhez, ahogyan azt a mű végén fel is tünteti.
Lehoczky Pál 2002-ben jelentette meg könyv formájában feljegyzéseit, feltüntetve rajta egykori fedőnevét, a Lénárt Pétert is. A tótkomlósi bemutatón a világ legidősebb első kötetes szerzőjeként köszöntötték a 95 éves embert, aki túlélte vérbíráit és összekötő tisztjeit, aki a világ elé tárta kényszerű kiszolgáltatottságát, szenvedéseit, a besúgóként átélt rettegéseit. S ami talán a legnehezebb volt: rokonaival, ismerőseivel, a komlósiakkal is szembe kellett néznie, akikről, vagy akiknek hozzátartozóiról annak idején jelentéseket kellett írnia!
Lehoczky-Lénártok ezrei kényszerültek ilyen módon kiszolgálni a Rákosi-rendszert, de nagyon kevés tanú, aki beszámolt azokról az időkről! Lehoczky Pál önvallomásának páratlan értékét nem is annyira a már más forrásokból is ismert statáriális eljárás és kényszer-beszervezés újabb tanúságtétele, hanem az éveken át tartó besúgás masinériájának valóban életszerű képe adja. A mindennapi titkolózás a családtagok előtt, rendszeres elcsavargásai a hírek után, az undorító puhatolózás a megcélzott személyeknél, a lopva írt jelentések és titkos heti találkák az orosházi összekötő tisztekkel…

A film készítését támogatta:

Magyar Történelmi Film Alapítvány

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma